Koniec školského roka

2015/2016. Ako každý rok, aj tentoraz sme ukončili so slzami i smiechom školský rok.

 

Škola v prírode

Boli sme v škole v prírode .

V dňoch od 13.6.2016 do 17.6.2016 sme trávili krásne chvíle v Slovenskom raji v dedinke Vernár. V penzióne Sabina bol náš dočasný domov bez rodičov, len s našimi učiteľkami,  p. Kičkovou, p. Hlaváčovou a p. Novákovou. Spoznávali sme krásy našej prírody a zároveň sme sa učili samostatnosti, kreativite a športovému duchu fair play. O naše brušká sa starali super pani kuchárky, ktoré nám varili výborné jedlá. Každý deň sme mali prichystaný program, aby sme sa nenudili:  maľovali sme si tričká, vytvorili vlajku ŠvP, naučili hymnu ŠvP, mali sme detskú športovú olympiádu či voľbu super- baby a superchalana ŠvP. Vychádzky do prírody boli limitované počasím, ale príroda v Slovenskom raji je nádherná. Aj keď nám niekedy chýbali mamičky, zvládli sme to – už sme veľkí.

Na túto ŠvP budeme ešte dlho spomínať.

P.S.: Urobili sme veľké množstvo fotografií /846/, no ukážeme vám len niektoré.

Mgr. M. Nováková

Športová Olympiáda v Malčiciach

Read the rest of this entry »

Školská športová olympiáda

V piatok 3. júna sme sa plní očakávaní stretli na  športovej olympiáde. Za zvuku olympijskej hymny sme vzdali poctu olympijskej vlajke a hurá do športovania. Žiaci s nadšením prekonávali dané disciplíny, v ktorých boli tí najlepší odmenení sladkou odmenou. Celý deň sa niesol v športovom duchu a žiaci odchádzali domov s nadšením.

Exkurzia v knižnici

Dňa 21. 4. 2016 sa žiaci prvého stupňa vybrali na exkurziu do Mestskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Na svojich návštevníkov čakali tety knihovníčky už vo vchode samotnej knižnice s úsmevom na tvári. Mnohí zo žiakov navštívili túto inštitúciu po prvýkrát, a preto to bolo pre nich poriadnym zážitkom. Po predstavení detského oddelenia plného kníh, o ktoré sa ukážkovo postarala teta knihovníčka, sa deti presunuli do Tvorivej dielne. Tam si mohli tí starší vyrobiť jarné venčeky a prváčikovia s druhákmi tvorili jarné zvieratká. Pomáhali im v tom aj tety pracovníčky a vytvorené dielka si žiaci mohli zobrať domov.

 

Deň Zeme

Dňa 22.4.2016 sme ako tradične oslávili narodeniny našej Zeme. Žiaci pracovali a oslavovali deň podľa vopred vypracovaného plánu. Vysádzali sme kvety, zútulňovali si triedy, čistili okolie školy. V žiakoch sa utvrdzovalo povedomie o ochrane životného prostredia. Týždeň od 25.4. do 29.4. sme venovali environmentálnej výchove vo vyučovacom procese. Uskutočňovali sa vychádzky do okolia školy, monitoring čiernych skládok, do vyučovania sa vkladali príklady ochrany životného prostredia. Tento týždeň sa vydaril a okolie školy rozkvitlo a povedomie žiakov vzrástlo.

Mgr. M. Nováková koordinátor ENV.

Záverečná konferencia projektu

Dňa 31.3.2016 sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu  Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce.

S príhovormi vystúpili riaditeľ školy Mgr. Peter Novák, ako aj ostatné zúčastnené strany – pán Ing. Zolovčík, pán Ing. Tomáš, pán Lipa a starostka obce Bracovce pani PhDr. Kolesnáčová. Prezentáciu výchovného procesu spojenú s projektom predstavila pani učiteľka Mgr. Nováková.

Výtvarnícky krúžok a jeho tvorba

Výtvarnícky krúžok a jeho tvorba vo fotografiách

Školský ples 2016

Dňa 29.1.2016 sme už piatykrát usporiadali školský ples. Deti si zasúťažili, zatancovali a hlavne sa zabavili. Kráľom a kráľovnou Valentínskeho plesu sa stali Marek Hromy z 9.ročníka a Kristína Makulová z 8.ročníka. O bohatú tombolu sa postarali hlavné organizátorky.  Ďalšie ceny do tomboly venovali pani učiteľky z prvého stupňa a pán riaditeľ školy venoval prvú cenu – darčekový balíček. Patrí im veľká vďaka.

Zber papiera – vyhlásenie

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bracovce, vyhlasuje

                                          zber papiera

  • pred vyučovaním do 7.30 a popoludní od 13.30 do 15.30 hod.
  • papier prosíme doniesť  zabalený a  previazaný.

Využívanie dažďovej vody

Projekt našej školy: Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce. Pomáha nielen našej škole, ale aj celej obci pri lepšom využívaní dažďovej vody. Viac sa dočítate na oficiálnej stránke projektu:  www.projektzahrady.esy.es

foto2

 

 

Šarkaniáda

Aj tento rok, 22.10.2015, sme mali na našej škole, presnejšie na futbalovom ihrisku, šarkaniádu. Aj keď nám počasie “neprialo” pretože namiesto vetra sa ukázalo slniečko, šarkany lietali a deti sa vyšantili.

Vyhodnotenie:

Najkrajší šarkan:

1. Andrea Paľová – 4.A

2. Jakub Líška – 4.A

3. Radka Droždžová – 3.A

Vlastnoručne vyrobený šarkan:

1. Dávid Lelovič – 4.A

2. Marek Torma – 4.A

3. Anton Tatár 1.A