Globálne vzdelávanie

Občianske združenie človek v ohrození prináša projekt “Premietaj aj ty”, cez ktorý sme dostali dokumentárne filmy z medzinárodného festivalu Jeden svet. Tento projekt ponúka zaujímavé tituly o emigrácii, my sme sa zamerali najmä na filmy: Nora spieva pre Síriu, Rok bez rodičov, Faridullah má dnes voľno, Stať sa Európanom.  Filmy sa niesli v duchu objasnenia  ľudských práv, rozvojovej spolupráci a podobne. Žiaci sa mali možnosť vyjadriť písomnou ale aj ústnou formou. Mladší žiaci maľovali na tému “Detská práca”

 

Návšteva predškolákov

Našu školu v piatok (7.4.2007) navštívili predškoláci. Zasadli do lavíc spolu s našimi prvákmi, kde sme sa hravou formou niečo naučili. Spievali, tancovali, počítali, písali a celkovo zabávali. Tešíme sa na ich príchod do prvého ročníka.

 

Deň narcisov

Deň 7. apríl je Deň narcisov. Organizuje ho liga proti rakovine. Aj naša škola sa zapojila do organizovania zbierky v našej škole i v obci. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

 

Polícia v škole

Dňa 6.4.2017 sa v našej škole vyskytla polícia. Predviedli vyhľadávanie omamných látok, ukážku výcviku služobných psov. Prednášali o nebezpečenstve drog a kriminálnej činnosti aj de

tských páchateľov.

Tretiaci + štvrtáci = spolu múdrejší

V uplynulých dvoch týždňoch spolupráca tretiakov a štvrtákov nabrala prudké otáčky. Téma dopravnej výchovy sa niesla celým týždňom, ktorý zavŕšil spoločnou aktivitou všetkých žiakov pod dohľadom p. uč. Šofrankovej. Spolu sme zdolávali úlohy, hádanky a poznávali nové pravidlá cestnej premávky a dopravné značky.

Marec – mesiac knihy sme po triednom kole Čitateľského maratónu oslávili spoločným finále, v ktorom súťažili piati najlepší čitatelia z tretieho a piati zo štvrtého ročníka. Vo vzájomnej spolupráci zdolávali čítanie na rýchlosť, presnosť a tiež rozvíjali čítanie s porozumením. Žiaci sa veľmi tešili týmto aktivitám a keďže oba tímy zvíťazili (nerozhodný stav), všetci odchádzali vysmiatí a spokojní. Pod tento deň sa podpísala p. uč. Bajužiková.

Deň vody

Dňa 22.3.2017 sme si spoločne pripomenuli Deň vody. Žiaci so svojimi triednymi učiteľmi plnili rôzne aktivity na tému “Voda” Výsledky práce žiakov sa zverejnili na nástenkách v triedach i na chodbe školy. Veľmi radi sme prispeli kvapkou vody do veľkej rieky ľudí, ktorí si vodu chránia a vážia.    p.u. Nováková

Zber papiera – vyhlásenie

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bracovce, vyhlasuje

                 zber papiera

  • pred vyučovaním do 7.30 a popoludní od 13.30 do 15.30 hod.
  • najlepší žiaci budú ohodnotení hodnotnými vecnými cenami.

Lyžiarsky výcvik

Valentínsky ples

Dňa 10.2.2017 sa uskutočnil školský Valentínsky ples, kde sme  sa všetci dobre zabávali, zasúťažili a poriadne vytancovali. Deti si zvolili kráľa a kráľovnú, ktorými sa stali Erika Žofčáková a Tomáš Čurma. Na deti čakali krásne tombolové ceny, na ktoré prispeli pani učiteľky a pán riaditeľ, za čo  im veľmi pekne ďakujeme.

Snehové hry

Keďže v tomto roku máme dostatok snehu, žiaci prvého stupňa využili tento čas na stavanie snehuliakov, hradov a pevností. Príjemne využili čas aj guľovaním a skákaním do mäkkej periny.

Vianočné vystúpenie ŠKD

Piatok 16.12.2016 si naši žiaci ŠKD pripravili vianočné vystúpenie pre rodičov. Tanec, piesne, básničky nenechali rodičov chladnými a potleskom odmenili svoje ratolesti.

Slávnostná imatrikulácia prvákov

Dňa 30. novembra sa na našej škole uskutočnila Slávnostná imatrikulácia prvákov – prijatie prvákov do cechu žiackeho. Pani učiteľky museli naučiť prváčikov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať, čo si neustále vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa, rodič i učiteľ v tento slávnostný okamih prežíva.

Aby sa stali ozajstnými právoplatnými žiakmi ZŠ Bracovce, museli preukázať svoju šikovnosť pri rôznych úlohách. Rodičia mali možnosť vidieť , čo už dokážu ich ratolesti.

Za hudobného sprievodu pani učiteľky M. Novákovej žiaci zaspievali pesničky a hymnu prvákov a zarecitovali krásne básničky. Taktiež museli zložiť sľub prvákov. Pred samotnou imatrikuláciou velikánskou ceruzkou preukázali svoje vedomosti, pri ktorých ich sprevádzala pani učiteľka V. Čenčariková. Po krátkom príhovore pána riaditeľa bola prváčikom odovzdaná imatrikulačná listina a taktiež sladká odmena, ktorú pre nich a rodičov pripravila pani vedúca školskej jedálne.

Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím a z milej akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami.

Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci!