Komisionálne skúšky

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bracovciach oznamuje  rodičom a žiakom, že zamestnanci čerpajú dovolenky. Škola bude otvorená z dôvod konzultačných hodín pre vykonanie komisionálne skúšky v dňoch: 9.7.2014, 23.7.2014 a 13.8.2014, 20.8.2014, 27.8.2014.  Od 09.00 do 11.00 hod.

Ukončenie šk. roka 2014

I tento rok sa koncom júna konalo slávnostne ukončenie školského roka. Lúčili sme sa najmä s našim deviatakmi i ostatnými žiakmi.

video: TU

Pracovné ponuky

V súvislosti s projektom PRINED (projekt inkluzívnej edukácie), ktorého platnosť je od 1.9.2014 do 31.7.2015.

Všeobecné podmienky prijatia:

- spôsobilosť na právne úkony,

- vek nad 18 rokov,

- odborná pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2007 z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Pracovné miesta:

1. Pedagogický asistent

Podmienky:

-  odborná a pedagogická spôsobilosť,

-  minimálne úplné  stredné odborné vzdelanie.

2. Školský psychológ

Podmienky:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia.

Read the rest of this entry »

Olympiáda škôl

Olympiáda 8. škôl.

Deň matiek 1. ročník

Dňa 29. mája 2014 sme spolu s mamičkami prvého ročníka oslávili Deň matiek. Deti si pod vedením pani učiteľky A. Hlaváčovej pripravili pekný, zaujímavý program, ktorým potešili všetkých zúčastnených.

Vystúpenie ku dňu matiek

23.5.2014 pripravili naši žiaci pod vedením pani učiteľky M. Novákovej krátke vystúpenie  pre svoje mamičky.

 

Video TU

Výstavba učebne školy v prírode

ucebna

 

Naša škola bude mať novú učebňu priamo v prírode. Bude situovaná vedľa školy medzi školou a jedálňou.

 

Úspešné testovanie deviatakov

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výsledky testovania deviatakov na našej škole ako aj celoslovenské výsledky. V porovnaní vyšla naša škola veľmi pozitívne.

vysledky_93

 

Maľovanie kraslíc

Maľovanie kraslíc

Strelecký krúžok

Strelecký krúžok v rámci prípravy na hasičskú súťaž – súťaž mladých záchranárov.

 

Hľadáme talent!

Dňa 27.3.2014 sa uskutočnila na našej škole súťaž „ Hľadáme talenty“. Žiaci boli rozdelení  do skupín pre  1. a 2. stupeň. Kategórie -  spev, poézia, próza, hra na hudobný nástroj a pohybové aktivity – tanec  a koníčky s futbalovou loptou . Víťazi boli ocenení  vecnými cenami a sladkosťami.

Read the rest of this entry »

Rozhlasový krúžok

Tvorbu našich detí si môžete prezrieť v tomto dokumente:

kruzok