gastany

 

 

 

Na našej škole prebieha zber gaštanov. Veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte.

Gaštany môžu žiaci a rodičia nosiť pred vyučovaním do 7.45 hod. a po vyučovaní 12.20 hod.

Výstava plazov

Minulý týždeň navštívila našu školu výstava plazov. Naši žiaci v telocvični mali možnosť vidieť najmä hady, rôzne plazy aj korytnačky. Mohli ich pohladkať ako sa s nimi aj odfotiť. Fotografovala pani učiteľka Mgr. Vladka Čenčaríková.

Záujmové krúžky na našej škole pre školský rok 2015/2016

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ NA NAŠEJ ŠKOLE 2015 / 2016
Krúžok Vedúci krúžku Čas
Spevácky krúžok Mgr. M. Nováková ŠTVRTOK 13.30 – 15.00
Chovateľský krúžok Mgr. P. Novák ŠTVRTOK 13.30 – 15.00
Krúžok varenia Ing. Z. Lopatková ŠTVRTOK 13.30 – 15.00
Lúštime, hádame Mgr. A. Hlaváčová STREDA 13.00 – 14.30
Čitateľský krúžok Mgr. R. Béreš UTOROK 13.30 – 15.00
Rozhlasový krúžok Mgr. M. Selecká UTOROK (aktuálne)
Mladý hasič Mgr. V. Čenčariková ŠTVRTOK 13.30 – 15.00
Výtvarnícky krúžok Mgr. N. Kaločaiová STREDA   13.30 – 15.00
Tvorivé dielne Mgr. Z. Kičková STREDA   12.30- 14.00
Z rozprávky do rozprávky Mgr. V. Čenčariková STREDA   12.30- 14.00
Hudobno-dramaticky Mgr. D. Badžová STREDA   13.30 – 15.00
Futbalový Mgr. J. Gubaňár PIATOK     13.30 – 15.00
Zaujímavá matematika Mgr. D. Bigaňová UTOROK   12.30 – 14.00
Spoločenské správanie Mgr. Ľ. Chocholová ŠTVRTOK 13.30 – 15.00
Spevácko – tanečný Mgr. D. Badžová ŠTVRTOK 13.30 – 15.00
Krúžok šitia a pletenia E. Matinová PIATOK     13.30 – 15.00
Počítačový Mgr. Vladimír Dóci UTOROK   13.30 – 15.00
Florbalový S. Benetín ŠTVRTOK 13.30 – 15.00
Strelecký Mgr. J. Gubaňár STREDA   13.30 – 15.00

Začiatok školského roka 2015/2016

V stredu 2.9 sme na našej základnej škole začali nový školský rok. Príhovor mal pán zástupca riaditeľky Jaroslav Gubaňár ako aj starostka obce PhDr. Ivana Kolesnáčová.

Informácie pre prvákov

Čo potrebuje prvák
Zoznam školských potrieb, ktoré je nutné dieťaťu zabezpečiť pred nástupom do školy, by mal byť rodičovi predložený pri zápise do základnej školy. Každá škola môže mať vlastné požiadavky a špecifiká. Zároveň by rodič mal byť informovaný i o poplatkoch, v prípade, že niektoré školské potreby (napríklad zošity) objedná a zabezpečí škola sama.
Read the rest of this entry »

Koniec školského roka 2015

Koniec školského roka 2015 na našej škole. Emotívne rozlúčenie s deviatakmi bolo i tento rok :-)

Juniáles na našej škole

V mesiaci jún sa uskutočnil juniáles na našej škole. Zabávali sme sa celý čas súťažami a výbornou hudbou.

 

Hudobno-výchovný koncert skupiny AYA

Hlavne menšie deti sa zabávali pri vystúpení dvojice hudobníkov. Výchovno-hudobné podujatie sa uskutočnilo v priestoroch pred našou telocvičňou.

Viete, ako využiť dažďovú vodu?

Jedným z riešení je dažďová záhrada. Viac sa dozviete na stránke Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, ktorá realizuje projekt KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta. Odkaz na podstránku projektu nájdete na tomto linku: http://projektkvapka.esy.es/

voda

Šmolko deň

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa na našej škole v piatok 29.5.2015 uskutočnilo zábavné dopoludnie – Šmolkodeň, ktorý pre svojich spolužiakov pripravili žiaci 9.A so svojou triednou pani učiteľkou. Boli pripravené rôzne disciplíny pre ročníky 1. – 4. a 5. – 8., na ktorých sa súťažilo a zabávalo. Na konci žiaci 1. stupňa kreslili na chodník pred školou šmolkopostavy a zatancovali si šmolkotanec. Žiaci 2. stupňa si zatancovali stoličkový tanec. Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenení cenami a sladkými odmenami.

Druháci tancovali a spievali mamičkám

Dnes (21.5.2015) druháci tancovali a spievali svojim mamičkám. Pod vedím pani učiteľky Mgr. Aleny Hlaváčovej nacvičili pekný program, ktorý veľmi potešil rodičov aj učiteľov.

Výchovný koncert – Kmeťo band

Dňa 14.5.2015 sa uskutočnil vo veľkej sále obecného úradu výchovno-vzdelávací koncert skupiny Kmeťo band. Výbornú zábavu sme si užili počas vyše dvojhodinového vystúpenia. Koncert bol financovaný najmä z projektu PRINED – projekt inkluzívnej edukácie, zúčastnilo sa ho aj vedenie tohto projektu a taktiež splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Mgr. Peter Pollák, PhD. Koncertu sa zúčastnili aj žiaci iných škôl.