Výlet v Tatrách

17.2.2015 boli naši žiaci na výlete v našich veľhorách.

 

Školská akadémia 2015

V pondelok 16.2.2015 sa uskutočnila školská akadémia na tému fašiangy.

VIDEO  :  klikni sem !

Program akadémie:

1. Úvod – Erika, Jesika – pripravili: Mgr. Selecká

2. báseň 5. roč. Filip a Zuzka – prip.: Mgr. Selecká

3. Fašiangy – prip.: Mgr. Nováková

4. Dueto Németová, Demeter , prip.: – Bc. Badžová

5. Opice – Angličtina hrou, prip.: – Mgr. Kičková

6. Hafanana 2. roč. – prip.: Mgr. Hlaváčová

Read the rest of this entry »

Školský Valentínsky ples

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil Valentínsky ples na našej škole vo veľkej sále Obecného úradu. Deti sa zabavili na rôznych súťažiach, tombole a reprodukovanej hudbe.

Odborní zamestnanci projektu PRINED

Clip

 

 

 

 

 

Mgr. Antónia Demčišáková – školský psychológ

Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

Mgr. Liana Petrušková – školský sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg  je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi, ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín).Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

kontakt: 0907 353 391

Read the rest of this entry »

Naše nedávne akcie

Naše nedávne akcie na našej škole. Deň jablka, Šarkaniáda, vyrezávanie tekvíc.

 

Mikuláš na našej škole

Mikuláš navštívil našu školu znova, ako kažý rok.

Výzva na obstarávanie – Dažďové vody

 

urad-vlady-sr-logo

eeagrants-jpg

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na obstarávanie ,„Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce- Bioklimatické dažďové záhrady“(predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné limity podlimitnej zákazky)

 

dokumenty k stiahnutiu:

Bracovce – Zadanie – biok.záhrada 2

Bracovce – výzva dažďová záhrada

OPR Bracovce – Zadanie – biok.záhrada 1

Bracovce Návrh zmluvy o dielo

Úspech našich florbalistov

Naši florbalisti sa zúčastnili turnaja  v Rakovci nad Ondavou.

Tréneri: S. Benetín, A. Kováč

Poradie tímov:

1. Bracovce
2. Rakovec nad Ondavou
3. Hrušov
4. Moravany

Najlepší hráč turnaja: Július Eštok /Bracovce/

 

Zmluvy k projektu “Dažďové vody”

Zmluvy k projektu “Dažďové vody”

Partnerská dohoda

Projektová zmluva

Strašidelná noc v škole

V našej škole sme v noci zo  14. na 15. novembra pripomenuli “strídžie” dni Bosoráckou nocou. Strašilo sa, súťažilo, hralo a tancovalo do rána. Za asistencie p. Badžovej, Kirnagovej a p. Kovácsa, ktorý celú akciu ozvučoval. O fotografický záznam sa postaral. p. Dóci.

 

Výzva na predkladanie ponúk – štúdia Geo. práce

Výzva na predkladanie ponúk

postupom podľa § 9 ods. 9zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“)

Podrobnosti si nájdete  v tomto pdf dokumente:  Výzva VO- studia, projekt geodetické práce2

Výzva na predkladanie ponúk – VO geodetické práce

Výzva na predkladanie ponúk

postupom podľa § 9 ods. 9zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“)

Podrobnosti si nájdete  v tomto pdf dokumente: Výzva VO – geodetické práce