Maľovanie veľkonočných kraslíc

25.3.2015 sme v našej škole maľovali vajíčka. Naše diela si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Vynášanie Moreny

27.3.2015 i tento rok naši žiaci v sprievode pani učiteľky Miroslavy Novákovej vynášali Morenu. Ospevovali príchod jari. Spev a tanec sprevádzal ich pochod.

OZNAM – Zber papiera

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vyhlasuje od 20.3.2015

ZBER PAPIERA

Ukončenie zberu bude včas ohlásené

Náš karneval

Tak ako aj každý rok aj teraz sme fašiangy oslávili školským karnevalom.

1. miesto – Katarína Némethová, 2. Sofia Krasij, 3. Eliška Janošková.

Návšteva Policajného zboru

Dňa 4.3.2015 nás navštívili príslušníci PZ. Predviedli ukážky dopravnej polície a policajného psa v akcii.

Výlet v Tatrách

17.2.2015 boli naši žiaci na výlete v našich veľhorách.

 

Školská akadémia 2015

V pondelok 16.2.2015 sa uskutočnila školská akadémia na tému fašiangy.

VIDEO  :  klikni sem !

Program akadémie:

1. Úvod – Erika, Jesika – pripravili: Mgr. Selecká

2. báseň 5. roč. Filip a Zuzka – prip.: Mgr. Selecká

3. Fašiangy – prip.: Mgr. Nováková

4. Dueto Németová, Demeter , prip.: – Bc. Badžová

5. Opice – Angličtina hrou, prip.: – Mgr. Kičková

6. Hafanana 2. roč. – prip.: Mgr. Hlaváčová

Read the rest of this entry »

Školský Valentínsky ples

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil Valentínsky ples na našej škole vo veľkej sále Obecného úradu. Deti sa zabavili na rôznych súťažiach, tombole a reprodukovanej hudbe. Víťazný pár predstavovali René Marcin a Eva Bánová

Odborní zamestnanci projektu PRINED

Clip

 

 

 

 

 

Mgr. Antónia Demčišáková – školský psychológ

Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

Mgr. Liana Petrušková – školský sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg  je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi, ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín).Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

kontakt: 0907 353 391

Read the rest of this entry »

Naše nedávne akcie

Naše nedávne akcie na našej škole. Deň jablka, Šarkaniáda, vyrezávanie tekvíc.

 

Mikuláš na našej škole

Mikuláš navštívil našu školu znova, ako kažý rok.

Výzva na obstarávanie – Dažďové vody

 

urad-vlady-sr-logo

eeagrants-jpg

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na obstarávanie ,„Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce- Bioklimatické dažďové záhrady“(predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné limity podlimitnej zákazky)

 

dokumenty k stiahnutiu:

Bracovce – Zadanie – biok.záhrada 2

Bracovce – výzva dažďová záhrada

OPR Bracovce – Zadanie – biok.záhrada 1

Bracovce Návrh zmluvy o dielo