Krúžková činnosť na našej škole

Záujmové krúžky na našej škole pre školský rok 2014/2015

Krúžok ľudových tradícií  a enviromentálny krúžok – Mgr. M. Nováková

Stolnotenisový krúžok a chovateľský krúžok – Mgr. P. Novák

Pečieme hravo, šikovné ruky – Mgr. Daniela Vargová

Krúžok varenia – Ing. Z. Lopatková

Čitateľský krúžok – Mgr. R. Béreš

Rozhlasový krúžok – Mgr. M. Selecká

Výtvarnícky krúžok a cestujeme svetom – Mgr. N. Kaločaiová

Tvorivé dielne a Angličtina hrou – Mgr. Z. Kičková

Z rozprávky do rozprávky, lúštime a hádame – Mgr. A Hlavačová

Hudobno spevácky a tanečný krúžok – Bc. D. Badžová

Futbalový a strelecký – Mgr. J. Gubaňár

Zábavna matematika – Mgr. D. Bigaňová

Literárny krúžok – Mgr. Ľ. Chocholová

Mladý bádateľ – Mgr. O. Berdyová

Tvorivé dielne – Mgr. Ľ. Guľašová

Krúžok šitia a pletenia – E. Matinová

Krúžok IKT (počítačový) – Mgr. Vladimír Dóci

Florbalový – S. Benetín

Začiatok školského roka

Dnes (2.9.2014) sa začal na našej škole nový školský rok 2014 – 2015. Do nového šk. roka nastupuje kolektív školy posilnený o nových zamestnancov projektu PRINED: školský psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa.

Ukončenie šk. roka 2014

I tento rok sa koncom júna konalo slávnostne ukončenie školského roka. Lúčili sme sa najmä s našim deviatakmi i ostatnými žiakmi.

video: TU

Olympiáda škôl

Olympiáda 8. škôl.

Deň matiek 1. ročník

Dňa 29. mája 2014 sme spolu s mamičkami prvého ročníka oslávili Deň matiek. Deti si pod vedením pani učiteľky A. Hlaváčovej pripravili pekný, zaujímavý program, ktorým potešili všetkých zúčastnených.

Vystúpenie ku dňu matiek

23.5.2014 pripravili naši žiaci pod vedením pani učiteľky M. Novákovej krátke vystúpenie  pre svoje mamičky.

 

Video TU

Výstavba učebne školy v prírode

ucebna

 

Naša škola bude mať novú učebňu priamo v prírode. Bude situovaná vedľa školy medzi školou a jedálňou.

 

Úspešné testovanie deviatakov

V prehľadnej tabuľke si môžete pozrieť výsledky testovania deviatakov na našej škole ako aj celoslovenské výsledky. V porovnaní vyšla naša škola veľmi pozitívne.

vysledky_93

 

Maľovanie kraslíc

Maľovanie kraslíc

Strelecký krúžok

Strelecký krúžok v rámci prípravy na hasičskú súťaž – súťaž mladých záchranárov.

 

Hľadáme talent!

Dňa 27.3.2014 sa uskutočnila na našej škole súťaž „ Hľadáme talenty“. Žiaci boli rozdelení  do skupín pre  1. a 2. stupeň. Kategórie -  spev, poézia, próza, hra na hudobný nástroj a pohybové aktivity – tanec  a koníčky s futbalovou loptou . Víťazi boli ocenení  vecnými cenami a sladkosťami.

Read the rest of this entry »

Rozhlasový krúžok

Tvorbu našich detí si môžete prezrieť v tomto dokumente:

kruzok