Deň Zeme na našej škole

Na našej škole dňa 22.4.2015 sa konal Deň Zeme, kde naši žiaci plnili rôzne kvízy, vytvárali plagáty a výrobky podporujúce ochranu životného prostredia na našej planéte. Na záver si žiaci zaspievali pesničku Zelenej Školy.

Beseda o “112” KSIZS

Dňa 21.4.2015 bola na našej škole akcia pod názvom “112” koordinačného strediská integrovaného záchranného systému, určený pre druhý stupeň, ktorú pripravila Mgr. Liana Petrušková, sociálny pedagóg (projekt PRINED).
Prednášajúcim bol Mgr. Peter Nízky z KSIZS Košice. Prednáška pozostávala z otázok medzi deťmi a prednášajúcim, prezentovaním videí o fungovaní jednotlivých zložiek KSIZS. Pre deti to bolo poučné a zároveň zaujímavé.

DOKUMENT k prednáške si stiahni TU

Deň učiteľov

 31. marca 2015 sa uskutočnili oslavy dňa učiteľov „Ondavskej“ doliny“, ktoré usporiadal Spoločný školský úrad Trhovište. Osláv sa zúčastnili vybraní učitelia zo všetkých základných a materský škôl obvodu a starostovia príslušných obcí. Samostatný príhovor predniesla starostka obce Bracovce p. Kolesnáčová. Kultúrnym programom potešili účastníkov osláv deti z MŠ a žiaci ZŠ Bracovce. Súčasťou osláv bolo ocenenie štrnástich učiteľov. Príjemným prekvapením boli aj darčeky, ktoré pre hostí vlastnoručne pripravili učitelia a žiaci ZŠ Bracovce. Slávnosť pokračovala spoločným obedom a príjemným posedením pri hudbe.

Maľovanie veľkonočných kraslíc

25.3.2015 sme v našej škole maľovali vajíčka. Naše diela si môžete pozrieť vo fotogalérii.

Vynášanie Moreny

27.3.2015 i tento rok naši žiaci v sprievode pani učiteľky Miroslavy Novákovej vynášali Morenu. Ospevovali príchod jari. Spev a tanec sprevádzal ich pochod.

OZNAM – Zber papiera

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vyhlasuje od 20.3.2015

ZBER PAPIERA

Ukončenie zberu bude včas ohlásené

Náš karneval

Tak ako aj každý rok aj teraz sme fašiangy oslávili školským karnevalom.

1. miesto – Katarína Némethová, 2. Sofia Krasij, 3. Eliška Janošková.

Návšteva Policajného zboru

Dňa 4.3.2015 nás navštívili príslušníci PZ. Predviedli ukážky dopravnej polície a policajného psa v akcii.

Výlet v Tatrách

17.2.2015 boli naši žiaci na výlete v našich veľhorách.

 

Školská akadémia 2015

V pondelok 16.2.2015 sa uskutočnila školská akadémia na tému fašiangy.

VIDEO  :  klikni sem !

Program akadémie:

1. Úvod – Erika, Jesika – pripravili: Mgr. Selecká

2. báseň 5. roč. Filip a Zuzka – prip.: Mgr. Selecká

3. Fašiangy – prip.: Mgr. Nováková

4. Dueto Németová, Demeter , prip.: – Bc. Badžová

5. Opice – Angličtina hrou, prip.: – Mgr. Kičková

6. Hafanana 2. roč. – prip.: Mgr. Hlaváčová

Read the rest of this entry »

Školský Valentínsky ples

Dňa 13.2.2015 sa uskutočnil Valentínsky ples na našej škole vo veľkej sále Obecného úradu. Deti sa zabavili na rôznych súťažiach, tombole a reprodukovanej hudbe. Víťazný pár predstavovali René Marcin a Eva Bánová

Odborní zamestnanci projektu PRINED

Clip

 

 

 

 

 

Mgr. Antónia Demčišáková – školský psychológ

Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy. Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.

 

Mgr. Liana Petrušková – školský sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg  je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi, ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín).Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

kontakt: 0907 353 391

Read the rest of this entry »