Žiacky parlament

Parlament: parlament_Bracovce

Výbor: parlamentu

Vyrezávanie tekvíc

I tento rok naši žiaci pod vedením p. uč. Kaločaiovej, uč. Šofrankovej, Berdyovej a vedúcej ŠKD p. Mašlenikovej vyrezávali tekvice.

Krúžky na škole

Záujmové útvary – krúžky

Ekologický krúžok – Mgr. Nováková – utorok

Stolnotenisový krúžok – Mgr. Novák – utorok

Spevácky krúžok – Mgr. Badžová – piatok

Mediálny krúžok – Mgr. Bajužíková – piatok

Mladý hasič – Mgr. Čenčaríková – štvrtok

Loptové hry – Mgr. Kičková – štvrtok

Futbalový 2.-4. roč – Mgr. Gubaňár – utorok

Futbalový 5.-9. roč – Mgr. Gubaňár – piatok

Krúžok šitia a pletenia – E. Matinová – štvrtok

Počítačový krúžok – Mgr. Dóci – piatok

Florbalový krúžok – S. Benetin – štvrtok

Hlavolamy a krížovky – Mgr. D. Matinová – utorok

Krúžok varenia – Ing. Lopatková – utorok

Zmena časov vyučovacích hodín

Nové platné časy vyučovacích hodín:

  1. hodina – 7:45   – 8:30
  2. hodina – 8:40  – 9:25
  3. hodina – 9:40 – 10:25
  4. hodina – 10:35 – 11:20
  5. hodina – 11:25 – 12:10
  6. hodina – 12:15 – 13.00

Začiatok školského roka

Ako každý rok aj tentoraz začiatkom septembra sme nastúpili do školy, naši prváci prvý krát.

 

Koniec školského roka

2015/2016. Ako každý rok, aj tentoraz sme ukončili so slzami i smiechom školský rok.

 

Škola v prírode

Boli sme v škole v prírode .

V dňoch od 13.6.2016 do 17.6.2016 sme trávili krásne chvíle v Slovenskom raji v dedinke Vernár. V penzióne Sabina bol náš dočasný domov bez rodičov, len s našimi učiteľkami,  p. Kičkovou, p. Hlaváčovou a p. Novákovou. Spoznávali sme krásy našej prírody a zároveň sme sa učili samostatnosti, kreativite a športovému duchu fair play. O naše brušká sa starali super pani kuchárky, ktoré nám varili výborné jedlá. Každý deň sme mali prichystaný program, aby sme sa nenudili:  maľovali sme si tričká, vytvorili vlajku ŠvP, naučili hymnu ŠvP, mali sme detskú športovú olympiádu či voľbu super- baby a superchalana ŠvP. Vychádzky do prírody boli limitované počasím, ale príroda v Slovenskom raji je nádherná. Aj keď nám niekedy chýbali mamičky, zvládli sme to – už sme veľkí.

Na túto ŠvP budeme ešte dlho spomínať.

P.S.: Urobili sme veľké množstvo fotografií /846/, no ukážeme vám len niektoré.

Mgr. M. Nováková

Športová Olympiáda v Malčiciach

Read the rest of this entry »

Školská športová olympiáda

V piatok 3. júna sme sa plní očakávaní stretli na  športovej olympiáde. Za zvuku olympijskej hymny sme vzdali poctu olympijskej vlajke a hurá do športovania. Žiaci s nadšením prekonávali dané disciplíny, v ktorých boli tí najlepší odmenení sladkou odmenou. Celý deň sa niesol v športovom duchu a žiaci odchádzali domov s nadšením.

Exkurzia v knižnici

Dňa 21. 4. 2016 sa žiaci prvého stupňa vybrali na exkurziu do Mestskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Na svojich návštevníkov čakali tety knihovníčky už vo vchode samotnej knižnice s úsmevom na tvári. Mnohí zo žiakov navštívili túto inštitúciu po prvýkrát, a preto to bolo pre nich poriadnym zážitkom. Po predstavení detského oddelenia plného kníh, o ktoré sa ukážkovo postarala teta knihovníčka, sa deti presunuli do Tvorivej dielne. Tam si mohli tí starší vyrobiť jarné venčeky a prváčikovia s druhákmi tvorili jarné zvieratká. Pomáhali im v tom aj tety pracovníčky a vytvorené dielka si žiaci mohli zobrať domov.

 

Deň Zeme

Dňa 22.4.2016 sme ako tradične oslávili narodeniny našej Zeme. Žiaci pracovali a oslavovali deň podľa vopred vypracovaného plánu. Vysádzali sme kvety, zútulňovali si triedy, čistili okolie školy. V žiakoch sa utvrdzovalo povedomie o ochrane životného prostredia. Týždeň od 25.4. do 29.4. sme venovali environmentálnej výchove vo vyučovacom procese. Uskutočňovali sa vychádzky do okolia školy, monitoring čiernych skládok, do vyučovania sa vkladali príklady ochrany životného prostredia. Tento týždeň sa vydaril a okolie školy rozkvitlo a povedomie žiakov vzrástlo.

Mgr. M. Nováková koordinátor ENV.

Záverečná konferencia projektu

Dňa 31.3.2016 sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu  Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce.

S príhovormi vystúpili riaditeľ školy Mgr. Peter Novák, ako aj ostatné zúčastnené strany – pán Ing. Zolovčík, pán Ing. Tomáš, pán Lipa a starostka obce Bracovce pani PhDr. Kolesnáčová. Prezentáciu výchovného procesu spojenú s projektom predstavila pani učiteľka Mgr. Nováková.