Výberove konanie na obsadenie riaditeľa školy

riaditelVýberové konanie na obsadenie riaditeľa školy, podmienky v priloženom dokumente:

vyberove_konanie

Zalepenú obálku s prihláškou a požadované doklady je potrebné výrazne označiť “Výberové konanie na riaditeľa ZŠ – neotvárať” a zaslať na adresu Obec Bracovce 275, 07205.

Exkurzia v knižnici

Dňa 21. 4. 2016 sa žiaci prvého stupňa vybrali na exkurziu do Mestskej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Na svojich návštevníkov čakali tety knihovníčky už vo vchode samotnej knižnice s úsmevom na tvári. Mnohí zo žiakov navštívili túto inštitúciu po prvýkrát, a preto to bolo pre nich poriadnym zážitkom. Po predstavení detského oddelenia plného kníh, o ktoré sa ukážkovo postarala teta knihovníčka, sa deti presunuli do Tvorivej dielne. Tam si mohli tí starší vyrobiť jarné venčeky a prváčikovia s druhákmi tvorili jarné zvieratká. Pomáhali im v tom aj tety pracovníčky a vytvorené dielka si žiaci mohli zobrať domov.

 

Deň Zeme

Dňa 22.4.2016 sme ako tradične oslávili narodeniny našej Zeme. Žiaci pracovali a oslavovali deň podľa vopred vypracovaného plánu. Vysádzali sme kvety, zútulňovali si triedy, čistili okolie školy. V žiakoch sa utvrdzovalo povedomie o ochrane životného prostredia. Týždeň od 25.4. do 29.4. sme venovali environmentálnej výchove vo vyučovacom procese. Uskutočňovali sa vychádzky do okolia školy, monitoring čiernych skládok, do vyučovania sa vkladali príklady ochrany životného prostredia. Tento týždeň sa vydaril a okolie školy rozkvitlo a povedomie žiakov vzrástlo.

Mgr. M. Nováková koordinátor ENV.

Záverečná konferencia projektu

Dňa 31.3.2016 sa uskutočnila záverečná konferencia k projektu  Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce.

S príhovormi vystúpili riaditeľ školy Mgr. Peter Novák, ako aj ostatné zúčastnené strany – pán Ing. Zolovčík, pán Ing. Tomáš, pán Lipa a starostka obce Bracovce pani PhDr. Kolesnáčová. Prezentáciu výchovného procesu spojenú s projektom predstavila pani učiteľka Mgr. Nováková.

Výtvarnícky krúžok a jeho tvorba

Výtvarnícky krúžok a jeho tvorba vo fotografiách

Školský ples 2016

Dňa 29.1.2016 sme už piatykrát usporiadali školský ples. Deti si zasúťažili, zatancovali a hlavne sa zabavili. Kráľom a kráľovnou Valentínskeho plesu sa stali Marek Hromy z 9.ročníka a Kristína Makulová z 8.ročníka. O bohatú tombolu sa postarali hlavné organizátorky.  Ďalšie ceny do tomboly venovali pani učiteľky z prvého stupňa a pán riaditeľ školy venoval prvú cenu – darčekový balíček. Patrí im veľká vďaka.

Zber papiera – vyhlásenie

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bracovce, vyhlasuje

                                          zber papiera

  • pred vyučovaním do 7.30 a popoludní od 13.30 do 15.30 hod.
  • papier prosíme doniesť  zabalený a  previazaný.

Využívanie dažďovej vody

Projekt našej školy: Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce. Pomáha nielen našej škole, ale aj celej obci pri lepšom využívaní dažďovej vody. Viac sa dočítate na oficiálnej stránke projektu:  www.projektzahrady.esy.es

foto2

 

 

Šarkaniáda

Aj tento rok, 22.10.2015, sme mali na našej škole, presnejšie na futbalovom ihrisku, šarkaniádu. Aj keď nám počasie “neprialo” pretože namiesto vetra sa ukázalo slniečko, šarkany lietali a deti sa vyšantili.

Vyhodnotenie:

Najkrajší šarkan:

1. Andrea Paľová – 4.A

2. Jakub Líška – 4.A

3. Radka Droždžová – 3.A

Vlastnoručne vyrobený šarkan:

1. Dávid Lelovič – 4.A

2. Marek Torma – 4.A

3. Anton Tatár 1.A

 

Ples strašidiel

27.10.2015 sa na našej škole uskutočnil ples strašidiel, duchov, stríg a čarodejníc, aby sme oslávili nastávajúce sviatky duchov – Halloween. Každý musel prejsť lesom duchov, odkiaľ musel priniesť čarovnú guličku a tým splnil skúšku odvahy. Následne musel podpísať zmluvu s radou čarodejníkov otlačkom prsta namočeného v “krvi ducha”.

Vyrezávanie tekvíc

Dňa 21.10.2015 popoludní sme sa v našej škole stretli pri vyrezávaní tekvíc. Tešili sme sa z veľkej účasti našich žiakov.Veselými tekvicovými strašidlami sme vyzdobili najskôr školskú chodbu a neskôr školský dvor.

 

Sadenie stromu prvákmi

Tohto roku si prváci zasadili za budovou školy svoj strom, o ktorý sa budú starať počas celej školskej dochádzky – bude to ich strom. Je to krásny malý smrek pichľavý, ktorý im daroval p. anonym . Pomáhali im triedne pani učiteľky. Najmenej 9 rokov budú sledovať, ako malý stromček rastie.