Alternatívne vyučovanie

Dňa 15.10.2014 sme sa zúčastnili exkurzie v Martine v rámci alternatívneho vyučovania Občianskej náuky. Navštívili sme Slovenské národné múzeum. Využili sme špeciálnu ponuku železníc Slovenskej republiky. Cestovali sme v rámci akcie „Vlakom do múzeí a galérií“

Videli sme národopisné expozície – Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev. V jednotlivých expozíciách sme sa dozvedeli o tradičnej kultúre na Slovensku, o spôsobe života a kultúry z obdobia príchodu Slovanov z čias Veľkej Moravy. Zoznámili sme sa s náradím a nástrojmi,  ktoré sa používali pri obrábaní pôdy, pri žatve, pri obžive obyvateľov, o domácich prácach – výrobu textilu a odevov. V expozícii Človek a odev sme videli, aký odev sa používal v minulosti, rôzne domácky vyrobené textilné látky a koberce. Expozície boli rozdelené na rôzne príležitosti a kraje Slovenska.

Neďaleko múzea sme navštívili Národný cintorín, na ktorom sú pochovaní mnohí spisovatelia herci.

Spokojní, šťastní, plní zážitkov sme sa vrátili domov neskoro večer. Tešíme sa na ďalšie exkurzie.

Certifikácia zelenej školy

Dňa 9.10.2014 sme boli na slávnostnej certifikácií zelených škôl v Bratislave. Bola nám odovzdaná vlajka zelenej školy.  Prezentáciu si môžete stiahnuť: Slávnostná certifikácia programu Zelená škola.

Netradičná hodina telesnej výchovy.

5.A –  Netradičná hodina telesnej výchovy.

Konferencia – Dažďové vody

Dňa 2.10.2014 sa uskutočnila otváracia konferencia k projektu “Preventívne opatrenia proti povodniam a suchu”. Konferencie sa zúčastnili RNDr. Andrea Plačková, Ing. Šfefan Tomáš, Vladimír Dóci starosta obce, podnikatelia obce, riaditelia základných škôl zo školského obvodu Trhovište a iní občania obce Bracovce. Hostia prezentovali projekt s pracovným názvom dažďové vody a premietla sa prezentácia pána Bjorna ako nórskeho donora. Rozvinula sa živá diskusia hlavne o stavbe dažďovej záhrady.

Cyklo-korčuliarska túra

25.9.2014 5.A trieda uskutočnila akciu: “UROB NIEČO PRE SVOJE ZDRAVIE.”

Na bicykloch a korčuliach sme sa postupne zoraďovali a žiaci sa postupne od svojho bydliska  pripájali k skupine, ktorá vyštartovala od školy.

Keď sme sa konečne všetci stretli, vybrali sme sa po cestnej komunikácií smerom k obci Dúbravka. Na pol ceste sme si dali prestávku a boli pozrieť v poli ŽIDOVSKÝ CINTORÍN.Keď sme dorazili k obci Dúbravka posilnili sme sa domácimi dobrotami, ovocím urobili pár fotografií pre spomienku, a pomaly vracali späť.

Dievčatá aj chlapci skonštatovali: “Bol to jeden z naj výletov.”

Ako triedna učiteľka dúfam, že spolu ešte pár výletov uskutočníme, zažijeme spolu kopec zábavy a spoznáme nové zákutia našej rodnej krajiny.

 

Prined – zoznam krúžkov

Logo

 

 

 

 

 

 Zoznam krúžkov, stiahni: Krúžky (xml formát – MS Excel)

Zber Gaštanov

gastan

 

 

 

 

Na našej škole prebieha zber gaštanov. Veríme, že sa zapojíte v čo najväčšom počte.

Dažďové vody

eeagrants-jpg

urad-vlady-sr-logo

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 21.8.2014 nadobudla účinnosť zmluva podpísaná Úradom vlády SR a našou školou v projekte „Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce“

Cieľom tohto projektu je vytvorenie preventívnych opatrení pred povodňami a suchom v areáli školy a zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov v problematike klimatických zmien prostredníctvom vzdelávacích aktivít s osobitným zreteľom na dažďové vody.

V súčasnom období sa v presušenom ovzduší nachádza množstvo prachových a alergénnych častíc, ktoré naše deti dýchajú s čím sú spojené časté respiračné ochorenia a alergie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do projektu. Budú vytvorené dve dažďové záhrady, jedna časť odpadovej vody zo strechy bude odvedená do podmoku a zrevitalizované bude okolie školského dvora výsadbou 40 stromov. Read the rest of this entry »

Začiatok školského roka 5.A

5.A začala nový školský rok ako sa patrí! Najprv sme sa zvítali a hneď v prvých týždňoch sme zažili účelové cvičenie i návštevu ranča v Pozdišovciach. Pozrite si zaujímavé fotografie.

 

Začiatok školského roka

Dnes (2.9.2014) sa začal na našej škole nový školský rok 2014 – 2015. Do nového šk. roka nastupuje kolektív školy posilnený o nových zamestnancov projektu PRINED: školský psychológ, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, asistent učiteľa.

Ukončenie šk. roka 2014

I tento rok sa koncom júna konalo slávnostne ukončenie školského roka. Lúčili sme sa najmä s našim deviatakmi i ostatnými žiakmi.

video: TU

Olympiáda škôl

Olympiáda 8. škôl.