Začiatok školského roka 2017/2018

Vedenie základnej školy oznamuje, že Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 4. septembra 2017 o 8.00 hod v budove školy. Vyučovanie sa v tento deň končí o 9.30 hod. – prosíme rodičov, aby zabezpečili dopravu žiakov.

Rozlúčka so školským rokom 2016/2017

Rozlúčka so školským rokom 2016/2017.

 

Školská Olympiáda

Fotogaléria

Deň matiek – vystúpenie

Dňa 31.Mája 2017 si žiaci navštevujúce školský klub detí a žiaci z druhého stupňa pripravili pre svoje mamičky krásne vystúpenie. Školský klub detí si pripravil básničky i piesne a nechýbali ani ľudoví rozprávači. Našich hostí sme ponúkli sladkými koláčmi. Ako čerešnička na torte bola krásna rozprávka „Láska nad zlato“, ktorá bola plná tancov, piesní a vtipov. Všetkým deťom patrí veľká pochvala, pretože sa veľmi snažili a boli ozaj perfektní!

“Rozmýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem. Otvoril som pokladničku, chytil som sa za hlavičku, korunky som všetky minul, na sladkosti na zmrzlinu, v tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia. Šikovné sú, veď to vieš, dnes si darček pozrieť smieš. Spravil som ho z lásky, mama, veď to dobre vieš.”

Alternatívne vyučovanie OBN v Bratislave; 17. – 19. 2017

Všetko to začalo v stredu večer na železničnej stanici v Bánovciach nad Ondavou. Nabalení a dobre naladení sme sa vybrali nočným vlakom do hlavného mesta – Bratislavy. Po noci strávenej vo vlaku sme sa rýchlym krokom presunuli do NR SR, kde sa nás po osobnej prehliadke ujal veľmi milý pán stážista. Videli sme čestnú stráž, stretli sme mnohých pánov poslancov – niektorí nám venovali svoj podpis, boli sme prítomní na zasadnutí a hlasovaní poslancov. Z balkóna rokovacej sály sme mali ako  na dlani pána predsedu NR a všetkých podpredsedov. Žiaci mali najväčší zážitok z priameho rozhovoru s pánom poslancom Ing. M. Feckom, ktorý nás pozval na Výbor pre poľnohospodárstvo a životné prostredie.

Po tejto návšteve sme ešte absolvovali exkurziu v Slovenskom národnom múzeu židovskej kultúry, kde sme sa dozvedeli o živote židov mnoho nových informácii, najmä o holokauste a videli sme mnoho expozícii. Popoludní sme sa presunuli do centra mesta a čas podvečer nám vyplnilo nákupné centrum Eurovea. Po náročnom, no krásnom dni, nás čakala posteľ v hosteli v centre Bratislavy.

Read the rest of this entry »

Návšteva okresnej knižnice

V pondelok, 24. apríla, sa žiaci prvého stupňa vybrali po stopách čítania. Ich kroky smerovali do Okresnej knižnice Gorazda Zvonického v Michalovciach. Tety knihovníčky nás opäť s radosťou privítali a previedli oddelením detských kníh, ktoré si deti mohli poprezerať a preštudovať. Predstavili nám tvorbu a život detskej autorky Márie Ďuríčkovej, najmä jej Danku a Janku. Deti sa mohli presúvať vo svojej fantázii z miesta na miesto a stretli aj škaredú Gevenduchu. Za tento zážitok ďakujeme tetám knihovníčkam a pani učiteľkám Mgr. Bajužikovej, Mgr. Kičkovej a Mgr. Šofrankovej.

Návšteva drevospracujúcej dielne

Dňa 24.4.2017, trieda 7.A v rámci technickej výchovy navštívila drevospracujúcu dielňu pána Róberta Mihaľa v Bracovciach. Pán Mihaľo nám veľmi ochotne poukazoval všetky stroje nachádzajúce sa v jeho dielni, vysvetlil ich funkciu, princíp a využitie.

Žiaci si mohli vyskúšať prácu na niektorých strojoch pri spracovaní dreva, ručné sekanie dreva, obrábanie dreva na sústruhu, ohýbanie plechov.

Rád odpovedal na otázky, ktoré kládli žiaci. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ing. Zuzana Lopatková.

P1050722_resize

Globálne vzdelávanie

Občianske združenie človek v ohrození prináša projekt “Premietaj aj ty”, cez ktorý sme dostali dokumentárne filmy z medzinárodného festivalu Jeden svet. Tento projekt ponúka zaujímavé tituly o emigrácii, my sme sa zamerali najmä na filmy: Nora spieva pre Síriu, Rok bez rodičov, Faridullah má dnes voľno, Stať sa Európanom.  Filmy sa niesli v duchu objasnenia  ľudských práv, rozvojovej spolupráci a podobne. Žiaci sa mali možnosť vyjadriť písomnou ale aj ústnou formou. Mladší žiaci maľovali na tému “Detská práca”

 

 

Globálne vzdelávanie prebiehalo aj na hudobnej výchove.

 

Návšteva predškolákov

Našu školu v piatok (7.4.2007) navštívili predškoláci. Zasadli do lavíc spolu s našimi prvákmi, kde sme sa hravou formou niečo naučili. Spievali, tancovali, počítali, písali a celkovo zabávali. Tešíme sa na ich príchod do prvého ročníka.

 

Deň narcisov

Deň 7. apríl je Deň narcisov. Organizuje ho liga proti rakovine. Aj naša škola sa zapojila do organizovania zbierky v našej škole i v obci. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

 

Polícia v škole

Dňa 6.4.2017 sa v našej škole vyskytla polícia. Predviedli vyhľadávanie omamných látok, ukážku výcviku služobných psov. Prednášali o nebezpečenstve drog a kriminálnej činnosti aj de

tských páchateľov.

Tretiaci + štvrtáci = spolu múdrejší

V uplynulých dvoch týždňoch spolupráca tretiakov a štvrtákov nabrala prudké otáčky. Téma dopravnej výchovy sa niesla celým týždňom, ktorý zavŕšil spoločnou aktivitou všetkých žiakov pod dohľadom p. uč. Šofrankovej. Spolu sme zdolávali úlohy, hádanky a poznávali nové pravidlá cestnej premávky a dopravné značky.

Marec – mesiac knihy sme po triednom kole Čitateľského maratónu oslávili spoločným finále, v ktorom súťažili piati najlepší čitatelia z tretieho a piati zo štvrtého ročníka. Vo vzájomnej spolupráci zdolávali čítanie na rýchlosť, presnosť a tiež rozvíjali čítanie s porozumením. Žiaci sa veľmi tešili týmto aktivitám a keďže oba tímy zvíťazili (nerozhodný stav), všetci odchádzali vysmiatí a spokojní. Pod tento deň sa podpísala p. uč. Bajužiková.