Juniáles na našej škole

V mesiaci jún sa uskutočnil juniáles na našej škole. Zabávali sme sa celý čas súťažami a výbornou hudbou.

 

Hudobno-výchovný koncert skupiny AYA

Hlavne menšie deti sa zabávali pri vystúpení dvojice hudobníkov. Výchovno-hudobné podujatie sa uskutočnilo v priestoroch pred našou telocvičňou.

Viete, ako využiť dažďovú vodu?

Jedným z riešení je dažďová záhrada. Viac sa dozviete na stránke Základnej školy Júlie Bilčíkovej Budkovce 355, ktorá realizuje projekt KVAPKA Kolobeh vody a príprava komunitného arboréta. Odkaz na podstránku projektu nájdete na tomto linku: http://projektkvapka.esy.es/

voda

Šmolko deň

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa na našej škole v piatok 29.5.2015 uskutočnilo zábavné dopoludnie – Šmolkodeň, ktorý pre svojich spolužiakov pripravili žiaci 9.A so svojou triednou pani učiteľkou. Boli pripravené rôzne disciplíny pre ročníky 1. – 4. a 5. – 8., na ktorých sa súťažilo a zabávalo. Na konci žiaci 1. stupňa kreslili na chodník pred školou šmolkopostavy a zatancovali si šmolkotanec. Žiaci 2. stupňa si zatancovali stoličkový tanec. Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenení cenami a sladkými odmenami.

Druháci tancovali a spievali mamičkám

Dnes (21.5.2015) druháci tancovali a spievali svojim mamičkám. Pod vedím pani učiteľky Mgr. Aleny Hlaváčovej nacvičili pekný program, ktorý veľmi potešil rodičov aj učiteľov.

Výchovný koncert – Kmeťo band

Dňa 14.5.2015 sa uskutočnil vo veľkej sále obecného úradu výchovno-vzdelávací koncert skupiny Kmeťo band. Výbornú zábavu sme si užili počas vyše dvojhodinového vystúpenia. Koncert bol financovaný najmä z projektu PRINED – projekt inkluzívnej edukácie, zúčastnilo sa ho aj vedenie tohto projektu a taktiež splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Mgr. Peter Pollák, PhD. Koncertu sa zúčastnili aj žiaci iných škôl.

Zber papiera a vrchnákov z PET fliaš

                                                         VYHODNOTENIE

zberu papiera v školskom roku 2014/2015

trieda          počet kg        priemer    poradie         najlepší žiak triedy                   nazbieral(a)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.A                 354kg             27,2            3.                   Matej Mihaľov                           328 kg

1.B                 194 kg            19,4            7.                    Martin Mihaľo                           153 kg

2.A                 383kg            21,2             6.                   Bianka Marcinová                   200 kg

3.A                 604kg            25,1            4.                   Július Eštok                                157 kg

4.A                162kg                 8,5         11.                   Sára-Kristína Škarupová        90 kg

4.B                   22kg                2,0          12.                  Vladimír Zajac                                2 kg

5.A                 575kg             31,9           2.                   Daniel Kirnág                             468 kg

6.A                698kg              38,7           1.                   Miroslav Štofa                           325 kg

7.A               401kg              18,2            8.                  Diana Osipčáková                     106 kg

7.B                121kg              12,1            9.                     __                                                   __

8.A                294kg            24,5           5.                   Beáta Pandová                           132 kg

9.A                114kg                9,5         10.                  Zuzana Sinčáková                     110 kg

Spolu :      3922  kg

Read the rest of this entry »

Stavanie mája

Naši žiaci 30.4.2015 postavili mája v strede obce. Prišli sa pozrieť aj niektorí obyvatelia. Zaspievali si spolu pesničky a básničky o jari.

Deň Zeme

V našej škole sme si dňa 22.4.2015 pripomenuli Deň Zeme. Pre  našich žiakov sme pripravili rôzne kvízy, vytvárali sa plagáty a výrobky podporujúce ochranu životného prostredia na našej planéte. Na záver si žiaci zaspievali pesničku Zelenej školy.

Beseda o “112” KSIZS

Dňa 21.4.2015 sa v našej škole uskutočnila akcia s názvom “112” koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, určená pre druhý stupeň, ktorú pripravila Mgr. Liana Petrušková, sociálna pedagogička (projekt PRINED). Prednášajúcim bol Mgr. Peter Nízky z KSIZS Košice. Súčasťou prednášky bol aj rozhovor   prednášajúceho so žiakmi a prezentácia videí o fungovaní jednotlivých zložiek KSIZS. Pre deti to bolo poučné a zároveň zaujímavé podujatie.

DOKUMENT k prednáške si stiahni TU

Deň učiteľov

 31. marca 2015 sa uskutočnili oslavy dňa učiteľov „Ondavskej“ doliny“, ktoré usporiadal Spoločný školský úrad Trhovište. Osláv sa zúčastnili vybraní učitelia zo všetkých základných a materských škôl obvodu a starostovia príslušných obcí. Úvodný príhovor predniesla starostka obce Bracovce p. Kolesnáčová. Kultúrnym programom potešili prítomných deti z MŠ a žiaci ZŠ Bracovce. Súčasťou osláv bolo ocenenie štrnástich učiteľov. Príjemným prekvapením boli aj darčeky, ktoré pre hostí vlastnoručne pripravili učitelia a žiaci ZŠ Bracovce. Slávnosť pokračovala spoločným obedom a príjemným posedením pri hudbe.

Maľovanie veľkonočných kraslíc

25.3.2015 sme v našej škole maľovali vajíčka. Naše diela si môžete pozrieť vo fotogalérii.