Naše nedávne akcie

Naše nedávne akcie na našej škole. Deň jablka, Šarkaniáda, vyrezávanie tekvíc.

 

Mikuláš na našej škole

Mikuláš navštívil našu školu znova, ako kažý rok.

Výzva na obstarávanie – Dažďové vody

 

urad-vlady-sr-logo

eeagrants-jpg

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na obstarávanie ,„Preventívne opatrenia pred povodňami a suchom v okolí školy Bracovce- Bioklimatické dažďové záhrady“(predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné limity podlimitnej zákazky)

 

dokumenty k stiahnutiu:

Bracovce – Zadanie – biok.záhrada 2

Bracovce – výzva dažďová záhrada

OPR Bracovce – Zadanie – biok.záhrada 1

Bracovce Návrh zmluvy o dielo

Úspech našich florbalistov

Naši florbalisti sa zúčastnili turnaja  v Rakovci nad Ondavou.

Tréneri: S. Benetín, A. Kováč

Poradie tímov:

1. Bracovce
2. Rakovec nad Ondavou
3. Hrušov
4. Moravany

Najlepší hráč turnaja: Július Eštok /Bracovce/

 

Zmluvy k projektu “Dažďové vody”

Zmluvy k projektu “Dažďové vody”

Partnerská dohoda

Projektová zmluva

Strašidelná noc v škole

V našej škole sme v noci zo  14. na 15. novembra pripomenuli “strídžie” dni Bosoráckou nocou. Strašilo sa, súťažilo, hralo a tancovalo do rána. Za asistencie p. Badžovej, Kirnagovej a p. Kovácsa, ktorý celú akciu ozvučoval. O fotografický záznam sa postaral. p. Dóci.

 

Výzva na predkladanie ponúk – štúdia Geo. práce

Výzva na predkladanie ponúk

postupom podľa § 9 ods. 9zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“)

Podrobnosti si nájdete  v tomto pdf dokumente:  Výzva VO- studia, projekt geodetické práce2

Výzva na predkladanie ponúk – VO geodetické práce

Výzva na predkladanie ponúk

postupom podľa § 9 ods. 9zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“)

Podrobnosti si nájdete  v tomto pdf dokumente: Výzva VO – geodetické práce

Krásny jesenný podvečer v 3.A – Halloween

V jesenný podvečer 28.10.2014 od 14:00 do 17:00 sa žiaci tretieho ročníka spolu so svojou triednou učiteľkou zmenili na také malé strašidlá a vybláznili sa na večierku  vo svojej triede. Najprv si ju vyzdobili, zhotovili si krásnych svetlonosov a potom si veselo zatancovali a zasúťažili.  O 16. hodine prišli aj rodičia a spoločnými silami sme si svetlonosov vyniesli do triedy v prírode na školský dvor, kde krásne svietili. Bol to úžasný zážitok. Pozrite si fotografie .

tr. uč. Nováková  a jej žiaci 3.A

Vyhodnotenie zberu gaštanov

VYHODNOTENIE

zberu gaštanov v školskom roku 2014/2015

Trieda   počet kg     priemer/n.ž   poradie tr.    najlepší žiak triedy      nazbieral(a) kg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.A             108                8,15             3.                 Matej Mihaľov                93

1.B             53                  3,78             8.                 Lesia Ondo-Eštoková      38

2.A             160                8,00             4.                 Dominik Švoňava            88

3.A             280                10,37           2.                 Rebeka Tatárová              130

4.A             152                7,60             5.                 Henrieta Balogová           60

4.B             19                  1,58             9.                     ————–

5.A             98                  5,44             7.                 Bianka Droždžová           36

6.A             18                  0,90             10.               Anton Žofčák                   18

7.A             180                7,50              6.                Diana Osipčáková            47

7.B             119                11,9              1.                    ————–

8.A              —                    —                —                     ————–

9.A              —                    —                —                     ————–

Spolu :      1187  kg

Read the rest of this entry »

Návšteva oblastnej výstavy zvierat

Dňa 24.10.2014 sa žiaci chovateľského a environmentálneho krúžku zúčastnili výstavy drobných zvierat. Keďže aj my máme v škole drobné zvieratá, boli sme sa inšpirovať. Pán uč. Novák nám predviedol, ako sa zvieratá posudzujú. Bolo to zaujímavé. Prídeme aj nabudúce.  P. uč.  Nováková.

 

Alternatívne vyučovanie

Dňa 15.10.2014 sme sa zúčastnili exkurzie v Martine v rámci alternatívneho vyučovania Občianskej náuky. Navštívili sme Slovenské národné múzeum. Využili sme špeciálnu ponuku železníc Slovenskej republiky. Cestovali sme v rámci akcie „Vlakom do múzeí a galérií“

Videli sme národopisné expozície – Človek a pôda, Človek a materiál a Človek a odev. V jednotlivých expozíciách sme sa dozvedeli o tradičnej kultúre na Slovensku, o spôsobe života a kultúry z obdobia príchodu Slovanov z čias Veľkej Moravy. Zoznámili sme sa s náradím a nástrojmi,  ktoré sa používali pri obrábaní pôdy, pri žatve, pri obžive obyvateľov, o domácich prácach – výrobu textilu a odevov. V expozícii Človek a odev sme videli, aký odev sa používal v minulosti, rôzne domácky vyrobené textilné látky a koberce. Expozície boli rozdelené na rôzne príležitosti a kraje Slovenska.

Neďaleko múzea sme navštívili Národný cintorín, na ktorom sú pochovaní mnohí spisovatelia herci.

Spokojní, šťastní, plní zážitkov sme sa vrátili domov neskoro večer. Tešíme sa na ďalšie exkurzie.